Etkinlikler

Travma ve Krizlerde Dışavurumcu Sanat Terapi YöntemleriKISA DÖNEMLİ MÜDAHALE ATÖLYE ÇALIŞMASI

24-25 Şubat 2017 - Cuma/ C.tesi

Ani yaşam olayları ile sarsılarak psikolojik krizler ve travmalar yaşamakta olan bireylere yönelik bir müdahale yöntemidir.  Sanat Terapisinin kriz müdahalelerinde bir araç olarak kullanıldığı bu yöntem, Sanat Terapisi ilkeleri ve temel kavramları ile Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikoloji tekniklerinin harmanlandığı yapılandırılmış bir modeldir.

Stephan Müller & Marianne Sinner

Dr. Arnold Mindell tarafından geliştirilmiş Süreç Odaklı Psikoloji ve 5-6 Kasım'da yapılacak"Rüya Bedenin Bilgeliği" eğitimi için bilgilendirici tanıtım toplantısı yapılacaktır.

intermodel 2014Eğitimin Kapsamı ve Hedefi:

"Yaratıcılık tüm insanlara doğuştan verilmiş bir kabiliyettir. Yaratıcı süreç iyileştiricidir." Bu eğitim, insanı duygu, düşünceleri ve bedeni, fiziksel ve ruhsal yönleri ile bir bütün olarak ele alan Intermodel Dışavurumcu Sanatları tanımaya, kullanımını ve etkinliğini anlamaya yönelik bir çalışmadır. Öykü, metafor, kolaj, resim, kil, doğaçlama, drama, ritim ve müzik, beden ve hareket, maske, kukla gibi birçok farklı sanat malzeme ve tekniklerini bir arada kullanarak, kişinin iç görü ve farkındalık kazanması, içsel çatışmalara çözüm bulabilmesi, duygusal yüklerden kurtulması, çeşitli nedenlerle bastırdığı yaratıcılığını yeniden keşfetmesine olanak sağlar.


Transformal Nefes

YAŞAM RİTMİNİZİ NEFESİNİZLE YAKALAYIN!!

Transformal Nefes® Tekniği Nedir?

Transformal Nefes® ,dünyanın en hızlı yayılan en etkili arınmayı ve kişisel gelişimi sağlayan bir nefes tekniğidir.

Kişide fiziksel, zihinsel ve duygusal bütünlük sağlar ve sistemde önemli düzeyde iyileşme gerçekleştirerek kişinin ruhsal yapısını güçlendiren güçlü bir tekniktir.

Jung Psikolojisi Seminerleri4- 5 Ağustos 2012 "Jung''Un Kum Masası Ve Kullanımı"

2012 yılı etkinlikleri çerçevesinde C.J.Jung Teorisinin Psikoterapi'de kullanımını amaçlayan"Jung Psikolojisi Seminerleri" için Dr. Avi Goren-Bar'ı merkezimizde konuk ettik. 8 farklı temanın işlendiği bu seminerler dizisi devam etmektedir.

Şiir Gibi Yaşayıp, Masallarda BuluşmakSize de olmuş mudur hiç?

Dünyayı birdenbire yeniden görmek,

Bütün yaşanmışlıklara PAYDOS deyip, farklı yolculuklara yelken açmak,

Tomurcukları yeni açmış bahar dalları gibi yeniden gülümsemek isteği, dileği...

İşte daha insanca bir yaşam için başkaldırıdır bu!

Prabuddha İle Grup MeditasyonBu çalışma ile katılımcılar kendilerinin de uygulayabilecekleri meditasyon tekniği öğrenecekler ve grup ile Prabuddha rehberliğindeki meditasyonu deneyimleyecekler. Grup dinamiği bu deneyimi daha da güçlendirecektir.

Dans Ve Hareket Terapisi Yöntemleri Sertifika Programı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (SEM)  SAFİR YAŞAM ATÖLYESİ İşbirliği ile DANS VE HAREKET TERAPİSİ YÖNTEMLERİ SERTİFİKA PROGRAMI 7 OCAK 20177 MAYIS 2017

Program, beden farkındalığını olgunlaştırmayı, fiziksel aksiyonun, hareketin dönüştürme gücünü bireyin mesleğinde daha aktif bir araç olarak kullanabilmesini sağlamayı, kişinin yaratıcılığını ve bedenin hareket potansiyelini araştırmasını, analiz edebilmesini ve geliştirebilmesini amaçlamaktadır.

Çocuklara ve Ergenlere Yönelik Sanatla PsikoterapiÇOCUKLARA VE ERGENLERE YÖNELİK SANATLA PSİKOTERAPİ 6-7 EKİM 2015 SALI-ÇARŞAMBA 16:00-22:00

Bu iki günlük atölye çalışmasında, "Çocuk ve Ergenlere Yönelik Sanatla Psikoterapi'nin" teori, yöntem ve tekniklerine Giriş eğitimi verilecektir.

İçimizdeki Gücü Uyandırmak Atölye Çalışmaları

"Gerçekleştirmeye geldiğiniz kişi olduğunuzda dünyaya ateş verirsiniz"

St Catherine of Sienna

Hayatınızda bir çıkmaza girdiğinizi düşündüğünüz ve yaptıklarınızın sonuç vermediğini hissettiğiniz durumlar oluyor mu?