image1ARALIK 2018 – HAZİRAN 2019

 

Program, Dans ve Hareket Terapisi Yöntemleri ile tanışmayı, kişinin yaratıcılığıyla buluşarak bedenin hareket potansiyelini araştırmasını, analiz edebilmesini ve geliştirebilmesini hedeflemektedir. Beden farkındalığını olgunlaştırmayı, fiziksel aksiyonun, hareketin dönüştürme gücünü bireyin kendi mesleğinde daha aktif bir araç olarak kullanabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

 

15- 16 Aralık: Dans ve Hareket Terapisi ile Tanışma

Eğitmen: Sevin Seda Güney  

Dans terapisinin temeli, kişinin hareketlerinin, düşünce sistemini ve hislerini yansıttığı prensibine dayanır. Kişinin hareketlerinin algılanması, fark edilmesi ve hareket repertuvarının genişletilmesi sonucu, bu sürece tanıklık eden dans terapisti kişinin farkındalığını arttırmaya, yeni hareket algıları oluşturmaya ve böylece duygularında ve sözel iletişiminde yeni iletişim mekanizmaları geliştirebilmesine yardımcı olur. Bu çalışmada,

Dans ve Hareket Terapisi’nin tarihçesi, bir tedavi yöntemi olarak ilkeleri, çalışma ve uygulama alanları konularına odaklanılacaktır. Teorik sunumlar ve dans hareket deneyimlemeleriyle grup çalışmaları yapılacaktır.

12-13 Ocak: Uygulamalı Anatomi

Eğitmen: Prof. Aydın Teker

Her birimizin farklı bedenlere sahip olması nedeniyle, bedenimizle olan ilişkimizin bize özgü olması beklenir. Ancak içinde yaşadığımız koşullar bedenimizi yeterince tanımamıza izin vermemekte hatta onunla yabancılaşmamıza neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bir laboratuvar ortamından yararlanarak bedenimizle, bize özgü yeni ilişkiler kurmaktır. Bedenimizin en yakın dostu, hatta ayrılmaz bir parçası olan merkez çizgimizden yola çıkarak tüm beden parçalarını ve onların hareketlerini büyüteç  altında incelerken, bireysel ihtiyaçlarımız ve sorularımızın cevaplarını küçük ama bedende derin etkiler yaratan egzersizler, imajlar ve çeşitli malzemeler sayesinde hep beraber bulacağız.

16-17 Şubat: Bartenieff Beden Bağlantıları & Doğaçlama

Eğitmen: Prof. Tuğçe Ulugün Tuna

Bartenieff Temel Hareket Prensipleri ve Gelişimsel Hareket Paternleri' ne odaklanılacak olan çalışmada; bir çok açılımı olan Temel 6 hareket dizisini ve gelişimsel devamlılık şablonlarını, iç bilinç ve bağlantısallık anlayışı ile uygulamalı olarak ele alınacak. Bireysel hareket yaklaşım ve uygulamalarının yapısal ve bütünsel açılımda ele alınmasını hedefleyen çalışmada, temel koordinasyon egzersizlerini, nefes, salınım, yer çekimi ve zihin bütünlüğünde algılamaya, uygulamaya ve gözlemlemeye odaklanılacak.

           

9-10 Mart: Chace Metodu & Doğaçlama

Eğitmen: Sevin Seda Güney

Dans ve Hareket Terapisi öncülerinden Marian Chace Metodu ile gruplarla çalışırken hareketi bir iletişim aracı olarak kullanma ve sembolik hareket, empatik aynalama gibi tekniklere ve grupla dans doğaçlama çalışmalarına odaklanılacaktır.

13-14 Nisan: Sosyal Değişim için Dans ve Hareket Terapisi & Etik Yaklaşım     

Eğitmen: Sevin Seda Güney

Etik, eşitlik, çocuk, farklı gelişenler, sosyal değişim ve travmaya duyarlı yaklaşım, gibi çeşitli kavramlarla Dans ve Hareket Terapisi ile çalışırken kullanılabilecek araçlar geliştirilmesine odaklanılacaktır. Çalışma aynı zamanda vaka ve supervizyon örneklendirilmeleri içermektedir.

4-5 Mayıs: Yaratıcı Dans Metodları

Eğitmen: Lerna Babikyan

Bu çalışmada, yaratıcı dansın tarihi, kullanım alanları, faydalarına dair sunumlar yapılacak; hareket prensipleri, konuları temel felsefesi ile birlikte entegre olarak deneyimlenecektir. Çeşitili oyunlar, doğaçlamalar, duyulara dair egzersizler, kompozisyon çalışmaları 2 gün boyunca beden-mekan-zaman-efor bağlantılarının keşfi ve gelişimi için kullanılacaktır.

25-26 Mayıs: Otantik Hareket & Doğaçlama / Kapanış

Eğitmen: Özlem Lale Kaleli

Bu çalışmada katılımcılar Otantik Hareket yönteminin temel prensiplerini uygulama ve öğrenme fırsatı bulacaklardır. Tanıklık/şahitlik rolü, süreci ve dili; iyileştirici yönleri, nesne ilişkileri açısından etkileri uygulamaların temelini oluşturmaktadır. Otantik hareket yönteminin güvenli ve etkin uygulanmasını destekleyen yöntemler, farklı uygulama formları ve bu yöntemin uygulanabileceği popülasyonlara özel yaklaşımlar örnekler üzerinden paylaşılacaktır.

Eğitim Danışmanı: Sevin Seda Güney, Uzm. Dans ve Hareket Terapisti

Eğitimin Amacı :

-Dans ve Hareket Terapisi yöntemlerini ve temel kavramlarını öğrenme                                    

-Bedenin anatomisini ve hareket ilişkisini algılama

-Grup ve birey arasındaki dinamikleri ve bunların hareket ile ilişkilerini deneyimleme

-Doğaçlama yoluyla kişinin yaratıcılığını ve kendi hareket repertuvarını geliştirmesi

-Kinestetik algılama ve öğrenme

-Düşünce, duygu ve hareket arasında bağlar kurabilme

-Mesleki hayatında hareketi aktif kullanma

Eğitimin Dili : Türkçe’dir. Okumalar ve kaynaklar Türkçe ve İngilizce’dir. Tüm modüllere katılım gerekmektedir.

Eğitmenler Hakkında:

Sevin Seda Güney, RDMP

Dans Hareket Psikoterapisi alanında uzmanlaşarak master eğitimini Londra'da Roehampton Universitesi'nde tamamlamıştır. İngiltere, Belçika, Almanya, Yunanistan, Portekiz ve Bangladeş’te atölye çalışmaları yönetmiştir. ADMP, UK (Association for Dance and Movement Psychotherapy) profesyonel üyesidir. Dans terapisti, eğitimci ve süpervizör olarak, bedenle öğrenme, travma rehabilitasyonu, yaratıcılık ve sosyal değişim alanlarında çocuk, yetişkin, farklı gelişenler ve mülteciler ile çalışmaktadır. Çocuk, genç psikososyal destek ve güçlendirme, mültecilerle çalışmalar üzerine yaratıcı çözümler üreten proje ve kurumlarla birlikte çalışmış, eğitmen olarak içerik geliştirmiş ve atölyeler yönlendirmiştir. İngiltere’de Koreograf Wolfgang Stange ile beraber dansçı, eğitimci ve dans atölyesi lideri olarak çalışmıştır. ​Üniversite ve çeşitli kurumlarda ders veren S. Seda Güney, Sanat Psikoterapileri Derneği yönetim kurulunda görev almaktadır.

Prof. Aydın Teker

Prof. Aydın Teker 10 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nde eğitime başladı. Öğrencilik yıllarından itibaren beden ve teknik problemleri çözmek için alternatif yöntemler araştırmaya başladı. New York Üniversitesi'nde koreografi ve modern dans eğitimi esnasında aldığı Constructive Rest dersi bedeniyle olan ilişkisini kökünden değiştirdi. 1981 yılında eğitimini tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Çalışmalarını 10 yıl İstanbul Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nde sürdürdü. 1993 yılında kazandığı  Fulbright Araştırma Bursu'yla tekrar New York' a giderek somatik çalışmalar üzerine son gelişmeleri yakından inceleme olanağı buldu. Türkiye' ye döndükten sonra 1992 yılında kurulan Modern Dans Sanat Dalı'nda, teknik ve yaratıcılık içeren dans kompozisyonu, doğaçlama ve repertuar derslerini vermeye devam etti.  Tüm çalışmalarında anatomi bilgisine geniş yer verdi. Laboratuvar ortamına dönüştürdüğü ve belgelediği anatomi ağırlıklı klasik teknik dersleri, öğrencilerin kendi gelişimlerini çok boyutlu algılayabilme ve analiz edebilme becerisi kazanmalarında önemli rol oynadı. 
Halen Feldenkrais (hareket yoluyla farkına varma), chi gong, skinner releasing teknik, cranial  sacral terapi ile yakından ilgilenen Prof. Aydın Teker Temmuz 2016'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Çağdaş Dans Anasanat Dalı ve Sahne Sanatları Bölümü Başkanlığı görevinden emekliye ayrıldı.

Prof. Tuğçe Ulugün Tuna

Varoluşla olan iletişimini beden, hareket ve dans üzerinden 1983’de ADOB Çocuk Balesi’nde dans ettiği yıllarda kurmaya başlayan Tuğçe Tuna, koreograf, yönetmen, dans ve performans sanatçısı, akademisyen, beden odaklı terapi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. 1996 yılında bölümünün ilk mezunu olarak MSGSÜ İDK ikincisi ve MSGSÜ Sahne Sanatları Bölümü birincisi olarak onur dereceleri ile tamamlamıştır.

Sanatçı; 1993 yılından beri ulusal ve uluslararası festival, organizasyon ve akademilerde; disiplinler arası çağdaş dans eserleri, çağdaş dans ve güncel hareket teknikleri eğitmenliği, dans sanatçılığı, koreografileri ve beden odaklı terapi çalışmaları ile yer almaktadır.

1993- 2001 yılları arasında koreograf Aydın Teker’in eserlerinde kreatif dans sanatçısı olarak yer alan Tuna; Jerome Bell, Matej Kezjar, Lia Marks, Meg Stuart, Martin Sonderkamp, Mark Taylor gibi uluslararası sanatçı ve koreograflarla çalıştı, eserlerinde yer aldı. Akademik dans sanatçısı eğitmenlik deneyimi 1996 yılında MSGSÜ Çağdaş Dans Asd.’da başlayan Tuna; 2000’den beri Avrupa’da; Salzburg(SEAD 2002 -2014), Stockholm, Viyana, Köln, Berlin, Essen, Stuttgart, Stralsund, Paris, Angers, Lublin, Prag, Slovenya, İsrail, Yunanistan gibi şehirler de çağdaş dans tekniği ve beden odaklı eğitimler vermekte ve gösterilerini sahnelemeye devam etmektedir. Tuna, ‘Türkiye’de Çağdaş Dans’ yakın tarih araştırmasını 2014 yılından bu yana devam ettirmektedir.

Prof. Tuğçe Tuna; 1993’de tanıştığı gelişimsel hareket, beden bilimi ve psikosomatik çalışmalara ağırlık vererek, dansın ve hareketin terapötik etkisini, kinestetik zeka ve farkındalık çalışmalarını ulusal ve uluslararası platformlarda, farklı yaş ve sosyal sınıf gruplarıyla deneyimlemekte ve uygulamaktadır.

Lerna Babikyan

Pedagoji ve Modern Dans alanında sahip olduğu lisans eğitimlerini sahnede ve sınıfta yaratıcı dansçı ve koreograf, eğitmen ve kolaylaştırıcı olarak çalışmaktadır. Fiziksel, sosyal, zihinsel gelişim, yaratıcılık, farkındalık amaçları ile yola çıktığı çalışmaları şimdiye dek pek çok farklı yaş ve kültür grubu ile yurtiçi ve yurtdışında doğal, sanatsal, kültürel, eğitimsel, endüstriyel mekanlarda yürütmüştür. Yaratıcı Dansın sınıf ve eğitim ortamlarında kullanılabilmesi için deneyim yaşatan ve bilgi veren atölyeleri koordine etmektedir ve Yaratıcı Dans Eğitmen Eğitimi atölyeleri vermektedir.

Özlem Lale Kaleli

Otantik Hareket grup lideri olarak sertifikalı bir eğitmendir. Otantik Haraket eğitimini İngiltere'de 2006-2010 yılları arasında Helen Payne ile tamamlamıştır. Otantik Hareketin sanat terapileri, beden odaklı terapiler ve yaratıcı süreçlerinde uygulamalarına yönelik profesyonellere yönelik eğitimler vermekte ve grup çalışmaları yürütmeye devam etmektedir. İngiltere'de Hertfordshire Üniversitesi bünyesinde "Kronik ağrı ve semptomlar için 'The Bodymind Approach'un etkinliğini araştıran doktora araştırmasını devam ettirmektedir. 

Kimler Katılabilir:

Lisans ve Lisans dengi eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir.

Ruh Sağlığı ve Kişisel Gelişim alanlarında çalışanlar,

Dans ve Performans Sanatçıları, Oyuncular,

Beden Odaklı disiplinlerle çalışanlar,

Fizyoterapistler,

Yoga ve Pilates Eğitmenleri,

Sporcular,

Antrenörler,

Öğretmenler

Eğitim Gün ve Saatleri:

Cumartesi-Pazar: 10:00-17:00

Ücret: 5950 TL + KDV

Yer: Safir Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

Papirus Plaza

Merkez mah. Ayazma cad. No:37 k:9 Kağıthane/İST

Başvuru Formu: https://goo.gl/forms/ssBFWch04K7BHgM13

Tüm derslere katılım gerekmektedir. Başvurunuz incelendikten sonra size dönüş yapılacaktır, başvurular değerlendirildikten sonra uygun görülen adaylarla yapılan görüşme sonrası kesin kayıtlar belirlenecektir. Başvuru formu, CV’niz ve motivasyon mektubunuzla birlikte Safir Yaşam Atölyesi'ne Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. mail adresinden 0212 269 06 97/98 telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

Belgeleme: Dans ve Hareket Terapisi Yöntemlerine Giriş Katılım Belgesi, verilen ödevlerin tamamlanması ve derslerin %85’ine tam katılım sağlanması koşulunda verilecektir.

Ödeme Planı için ;

Safir Yaşam Atölyesi'ne Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. mail adresinden 0212 269 06 97/98 telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

Katılımınızın İptali Durumunda:

Kesin kaydınız olduğunda ve ön ödeme yapıldıktan sonra ilk çalışma tarihinden bir hafta öncesine dek yapılan iptallerin gerekçesinin mail yoluyla Safir Yaşam Atölyesi’ne bildirilmesi gerekmektedir. Bu durumda, program ücretinin %50’si katılımcıya iade edilecektir. Programın başlamasına bir hafta kalması durumunda ya da program sürecinde yapılan iptallerde geri ödeme yapılmayacaktır.

Sağlık nedeniyle iptal etmek durumunda kalan katılımcıların sağlık raporu ile başvurması ve programı tamamlamak için %85 devamlılık durumunu sağlaması gerekmektedir.

Profosyonel Eğitimler Başvuru Formu

Safir Danışmanlık Profosyonel Eğitim Katılım Formu!