Rehber Hemşireler İçin Duygusal Dayaniklilik, İletişim ve Yaraticilik Destek Programi

Rehber hemşirelerin ihtiyaçlarına yönelik hazırladığımız 10 seanslık Duygusal Dayanıklılık, Yaratıcılık ve İletişim programı eğitim, destek ve gelişim programı niteliğindedir.

Toplam 3 bölüme ayırdığımız programımızda ilk 3 seans hemşirelerin kendileri ile olan ilişkileri üstünde durulacaktır. Tanışma, etkin iletişim ve farkındalık konularını sanat terapisi araçları kullanarak katılımcıların kendilerini tanıma ve ifade etmesi üzerinde duracağız. Doğru soruları sorma, etkin dinleme, ihtiyaç belirleme, bireyselleşme, etkin karar verebilme yetilerini geliştirme üzerine çalışmalar yapacağız. Mutluluk kavramını inceleyeceğiz ve kişinin kendi kaynaklarını keşfetmeleri için alan tutacağız.

Sonraki 3 toplantı ise programın gelişme bölümü ile devam edecek ve başkaları ile ilişki kurma temamızı oluşturacak. Duygusal dayanıklık ve stresle başa çıkma yöntemlerini işleyeceğimiz seanslarda olumsuz duygular ile başedebilme ve dönüştürme üzerine çalışmalar yapacağız. Katılımcılar kendi içlerindeki sabotajcı yönlerini tanıyıp, dönüştürmek için yöntemler ve çatışma çözme becerileri öğrenecekler.

Çözüm odaklı ve bütünleştirici olacak son 4 toplantıda ise hemşirelik mesleği ve kurum ile ilişkiler üzerinde duracağız. Ekip olma, liderlik, yeterlilik üzerine çalışacağımız bu bölümde hemşirelere günlük ve profesyonel hayatlarında uygulayabilecekleri farklı teknik ve araçlar vereceğiz.

Hemşirelerin hem bireyselliklerini hem de ekip olma yetilerini geliştirecekleri bu program farkındalık, iletişim, duygusal dayanıklılık, özgüven, kendini ifade ve yaratıcılıklarını geliştirecekleri bir terapi ve eğitim niteliğindedir.

Profosyonel Eğitimler Başvuru Formu

Safir Danışmanlık Profosyonel Eğitim Katılım Formu!