Jung Psikolojisi

Seminer # 1: Jung Psikolojisine Giriş

Jung bakış açısı,lisanı ve terimleri ile tanışmak için önemli bir temel eğitimdir. Jungile Freud'ün kuramları benzerlikleri ve ayrışmaları açısından tartışılacaktır.Bilinç,Bilinçaltı ve Evrensel Bilinç,Arketipler ve Bireysel İmaj,Ego-Benlik Ekseni gibi kavramlar üzerine odaklanılacaktır.Jung'un lisanı ve Jung Psikolojisinde 3 farklı transferans biçimi işlenecektir.Jung bakış açısının Psikoterapide kullanımı anlatılacaktır. 

Seminer # 2: Arketipler

Bu seminerde katılımcılar Jung'un Psişe'nin yapısını tarif etmek için kullandığı sembolik lisan ile tanışacaklardır. Persona,Gölge, Anima ve Animus, Kahraman,Anne ve Baba Arketipleri,Kompleks ve Benlik gibi en temel arketipler derinlemesine işlenecektir.Arketiplerin karşılıklı özellikleri araştırılacak, bireyin yaşamında ve terapide nasıl ortaya çıktığı irdelenecektir.

Jung PsikolojisiSeminer # 3: Rüyaların Yolu

Bu seminerde Jung bakış açısına göre Rüya'nın 3 farklı işlevi öğrenilecektir. Bunlar:"Telafi /Dengeleme İşlevi; Eğitici İşlevi ve Öngörme İşlevidir." Katılımcıların getirdikleri rüyaları ya da danışanlarının rüyaları üzerinden Rüya Analizi öğrenilecektir.

Seminer # 4: Jung'un Kum Masası ve Kullanımı- Jungcu Psikoterapi ve Yaratıcılık

Bu seminer Dora Kalf'ın Jung tekniği ile Kum Masası ve minyatürleri kullanarak, günlük yaşam içinde Ben'lik gelişimine yöneliktir. Yaratıcılığı kullanmanın ön planda olduğu bu çalışmada katılımcılar Jung'un Kum Masası Terapisinin temel kuramları ile tanışacaklardır.Bir önceki 3 seminerde öğrenilen bilgiler içselleştirilecek ve bir sonraki ileri seviye Jung Psikolojisi Seminerleri için temel bir bina inşa edilecektir.

Profosyonel Eğitimler Başvuru Formu

Safir Danışmanlık Profosyonel Eğitim Katılım Formu!