Dışavurumcu Sanat ve Kurum Psikolojisiİş ortamında bir yandan yaratıcılığı beslemek, diğer yandan da tıkanıklıkları aşmak için yapılan bir atölye çalışmasıdır. Günümüzde yaratıcılığı kurum kültürünün ve iş yapış şeklinin bir parçası haline getiren şirketler öne çıkmaktadır. Atölyemiz farklı sanat disiplinlerini merkeze alan yaratıcı bir anlayışla oluşturulmuş bireyden başlayan dairesel bir hareketle takım olma becerisin arttıran yaratıcı bir çalışmadır.

Kurumsal Eğitimler Başvuru Formu