Klinikte Dans Hareket Terapisi'ne Giris Sertifika Eğitimi Yazdır e-Posta

KLİNİKTE DANS HAREKET TERAPİSİ'NE GİRİŞ SERTİFİKA EĞİTİMİ

HAZIRILIK SINIFI:

Dr.Marcia Leventhal & Dr. Ilene Serlin

HAZIRLIK SINIFI: 4 Eylül 2014 - 8 Eylül 2015( 36 saat)

BİRİNCİ YIL: Kasım 2015 - Eylül 2016 (88 saat)

İKİNCİ YIL: Kasım 2016 - Eylül 2017 (88 saat)

Toplam: 212 Saat

Klinikte Dans Hareket Terapisi'ne Giris Sertifika Eğitimi "Dans Hareket Terapisi" sözlerin ötesine geçerek,  kişinin varlığının dört boyutu; beden, zihin, ruh ve tinselliği ile birlikte uyumlu hareket etmesini sağlayan bir deneyim sunar.

Dansın iyileştirici ve terapötik gücü kişinin algısını ve bakış açısını değiştiren ve dönüştüren bir araçtır. Dans; kişilerin kendini fark etmesine, dönüşmesine, duygusal, zihinsel ve fiziksel sorunların bütünsel olarak iyileşmesine olanak sağlar.

DHT, temelleri New Physics öncülerinden David Bohm, Fritzjof Capra, Fred Wolf, Zihin-Alan üzerine araştırmalar yapan Dr. Valerie Hunt gibi kişilerin daha önceden "evrensel gerçekler" olarak tarif ettikleri kavramlar ile eski Şamanların iyileştirme ritüellerini bir arada kullandıkları bir terapi modelidir.

Dansın dört elementi olan enerji, akış, zaman ve mekânı çeşitli dışavurumcu hareketler aracılığı ile deneyimlerle keşfettiğinizde,  Dans Hareket Terapisi ile bedeninizi dışavurumcu bir şekilde nasıl kullanacağınızı yeniden hatırlayıp, kendinize izin verdiğinizde sizi "hassas bir beden dansı" ile bilinçli farkındalığa götürecek aracı keşfedersiniz. Bu araç sizi yüksek potansiyelinize erişebilmemize olanak sağlar.

Dans Hareket Terapisi;  günlük hayattaki beden duruşunuzda, monotonlaşmış hareketlerinizde, kendinizi ifade ettiğiniz jestlerde, yaşadığınız gerginliğin derecesine bağlı olarak oluşmuş uyumsuz ve kısıtlanmış kalıpların serbest bırakılmasına olanak sağlar. Kimseyle yarışmadan, kendinizi ifade etmek için spontan bir şekilde hareket etmeye başladığınızda, varlığınızın otantik özellikleri ve özgün yanlarını keşfetmeye ve onların farkına varmaya başlarsınız.

Özgün dansınızda, kendi biyolojik zamanlamanıza, özgün fizyolojik döngü ve ritminize ve çok hassas hücresel bilgi taşıyan enerji alanınıza uyum sağlarsınız. Bu sayede hassas enerji dönüşümleri tetiklenir ve derin bir iç değişime ve iç görüye sebep olur. Dönüşmenizi sağlayan evrimleşen adımları keşfedip takip ederken, bu süreçte enerjinizi hareket halinde araştırabilirsiniz. Kazandığınız iç görüler sayesinde bu dönüşüm sizi olası hayat/davranış değişikliğine yöneltir

Eğitim İçeriği ve Süresi:

Uluslarası İleri Seviye Dans Terapi Enstitüsü ve Safir Yaşam Atölyesi işbirliği ile sunulan bu eğitim, "Kuramsal ve Pratikte Uygulama Eğitimi" olarak toplam 2,5 sene sürecek ve 3 seviyede verilecektir. Birbirini tamamlayan her seviyenin akabinde farklı bir belge verilecektir. Hazırlık seviyesinde katılım belgesi , 1. Sene Sertifika ve 2.Senede Diploma belgesi alınacaktır.

Hazırlık senesi ile yoğunlaştırılmış 2 Yılık Eğitimin hedefi uzmanlık alanınızı zenginleştirmek ve Dans Hareket Terapisinin çeşitli popülasyonlar üzerindeki derin etkileri ile ilgili bilgi sahibi olmaktır.

Hazırlık senesi, Birinci ve İkinci Yıl eğitimlerinde toplam 212 saat eğitim alınacaktır.

Hazırlık senesi 36 saat (detayları aşağıda belirtilecektir), Birinci ve İkinci Yıl her biri 4 gün/ 22 saatlik modüllerden oluşan toplam 2,5 yıl 212 saattir.

2,5 Yıllık Eğitimin Hedefleri:

 • Dansın bir şifa sanatı olarak tarihsel gelişimi, temel prensipleri ve işleyişinin tanıtılması.
 • Bireyin Gelişimsel sürecindeki Hareketin Rolü ve Beden.
 • Laban Hareket Analiz'ine Giriş, Hareket çeşitleri ve Gözlemleme Yetenekleri.
 • Temel Klinik Becerileri ve Dans Hareket Terapisi'ne Uygulanışı.
 • Dans Hareket Terapisi'nin sağaltıcı özelliklerinden etkilenmiş ve geliştirilmiş Psikodinamik Teoriler ve Uygulanışı.
 • Temeli Dans Hareket Terapisi olan Bedensel Benlik Sanatı ve Prensiplerine Giriş.
 • Eşlerle Dans Hareket Terapisinde Sağaltıcı Ritimlere Giriş, Dans Hareket Terapisi'nde Grup Teorisi ve Grup Süreçlerine Giriş.
 • Dans Hareket Terapisi'nde Uygulama Modellerinin Geliştirilmesi: Varoluşçu/Hümanisttik Teoriler ile Kuantum ve Newton paradigmalarında şifa yöntemlerinin araştırılması.
 • Dans Terapisi'ne Giriş: farklı hedef kitlelerine uygulama: Yaşlılar, Özel Gereksinimleri olan Çocuklar, Psikiyatrik hastalar, Kanser, Psikosomatik ve Kronik rahatsızlıklar, Suça karışmış Çocuklar.
 • Dans Hareket Terapisi: Tamamlayıcı bir tedavi modelinden, temel tedavide kullanılan bir uygulama yöntemine evrimi.

HAZIRLIK SENESİ: HAREKETİN LİSANI

36 saatlik programın içeriğinde,

 • Yaratıcı Süreç, Harekette Doğaçlama (Reflexive Movement Improvisation), dansın sağaltıcı gücü ile ilgili alıştırmalar, spontanlık ve güçlendirme oyunları,
 • Aktif Dinleme, Kinestetik Empati, Sembolizm, Metafor ve Bedenin Dışavurumcu Hareketleri ile çalışılacaktır.
 • DHT'de Gelişim teorilerine giriş yapılacaktır.
 • Kişisel temalar ve metaforlarla ilgili sözel ve sözel olmayan ilişki süreçleri bireysel, küçük ve büyük gruplarda hareketli interaktif iletişimlerle deneyimlenecek ve katılımcılar dans etmenin terapötik ve iyileştirici potansiyelinin kendi hayat amaçları ve hedeflerine nasıl katkı sağladığını keşfedeceklerdir.
 • Katılımcılar, duyusal farkındalık, hareket ve imgeleme yolu ile deneyimleyecekleri keşiflerle desteklenecek ve içgörü kazanmaları için cesaretlendirileceklerdir.
 • Bireysel ve kültürel farklılıklar ile farklı değer ve inançlara saygı önemle vurgulanacaktır. Farklılıklar yaratıcı bir bakış açısı ile ele alınarak potansiyel bir kaynak olarak çalışılacaktır.

Bu süreç katılımcıların dans hareketinin enerji veren, odaklayan ve daha derin bir benlik geliştirmesine olanak tanıyan gücünü keşfedecekleri uygulamalı bir deneyim olacaktır.  Bedenin bilgi edinme aracı olarak nasıl kullanıldığını öğrenmek için katılımcılar, kendi hareket dağarcığını geliştirmeyi ve hareketin lisanını kullanmayı öğreneceklerdir. Bu alanlar tüm eğitim süresince vurgulanacaktır.

BİRİNCİ YIL: BEDENSELLEŞTİRME TEORİSİ

Bedenselleştirme Teorisi eğitiminde katılımcılar,

 • Hareket eden bedenin gücünü algılamayı, hareketin temel elementleri olan güç, zaman, mekan ve enerji akışını bütünleştirmeyi ve kelimelerin ötesinde, sözel olmayan bir iletişimde farkındalık ve duyarlılık uyandırmayı,
 • Dans Hareket Terapisine bir şifa sanatı olarak tanıştırılacaklar, danışanları ile iletişimde kullanmaları için gerekli teknik, yöntem ve kuramları öğreneceklerdir.
 • Farklı teorilerin perspektifi ve lisanını öğrenerek  grup içindeki deneyim ve süreclerini Varoluşcu, Hümanistik, Fenomenolojik,  Psikodinamik, Jungian, Gestalt kuramları ile ilişkilendirerek, farklı çerçevelerden bakabilmeyi geliştireceklerdir.

Farklı uzmanlık alanlarını (koçluk, psikoterapi, dans ve sanatlar ve eğitim) derinleştirmek ve geliştirmek isteyen katılımcılar, dans hareket terapisini bir şifa sanatı olarak kullanarak,  Ruh Sağlığı Profesyonelleri tedavi ekibinin içinde yer alabilecek ve hastaların zorlandıkları yaşam alanlarını hafifletmede ve kişilik değişimlerinde katkıda bulunacaklardır. Bu çalışmalara paralel olarak ve ruh sağlığı alanındaki tedavi süreçlerinde, DHT ‘nin diğer yöntemlerden nasıl farklı çalıştığı araştırılacaktır.

Birinci senede DHT ‘sinin kuramsal temelleri ve pratik becerilerinin bütünleşmesine olanak sağlamak için bazı modüller arasında uzun bir zaman dilimi olacaktır. Bu senede sertifika almak isteyen adaylar mutlaka gerekli okumalar, oluşturulacak akran çalışma grupları ve bireysel seanslara katılmak durumundadır.

1.yılın sonunda "Dans Hareket Terapisine Giriş Sertifikası" verilecektir.

1. yılı tamamlayan katılımcılar, uygulama alanları hakkında eğitmenlerle yapacakları görüşmeden sonra 2. Yıl Uygulamalı "Diploma Eğitimine" katılabileceklerdir.

İKİNCİ YIL: İLERİ SEVİYE EĞİTİMİ

Bu ileri seviyede katılımcıların,

 • DHT'sinin kavram ve yöntemlerini kişisel ve profesyonel hayatlarında bütünleştirmelerini sağlamak amacıyla eğitim, makaleler, sunumlar, önerilen okumalar, aktif hareketli uygulamalar, bireysel ve grup süreçlerinde çeşitli sanat biçimlerinin kullanılması ile desteklenecektir.
 • DHT' sinin birincil tedavi yöntemi olduğunu öğrendikçe, yetenek ve becerilerinin geliştirilmesine odaklanılacaktır. Bu süreçte DHT'sinin hem teorik hem de pratik elementleri öğretilecektir.
 • Dans Hareket Terapisinde uzmanlaşma, gözetim ve denetim altında (süpervizyon) vaka çalışmalarına yer verilecektir.
 • Buna paralel olarak, DHT sini değişim ve dönüşümü tetikleyici güçlü bir iyileştirme yöntemi olarak destekleyen çeşitli psikolojik ve psikodinamik modellerden kuramlar öğrenilecektir.
 • Katılımcılar, Psikodinamik ve kendini gerçekleştirme teorilerinin yapısı içinde dans hareketinin psikoterapik amaçla nasıl kullanıldığı ve birincil müdahale aracına dönüştüğüne tanık olacaklardır.

Katılımcıların hareket gözlemleme becerileri arttıkça, hareketleri bütünsel ve sağaltıcı nitelikler taşıdıkça, sahip oldukları yetenekler ile asistan terapist olmaktan terapötik gelişime yardım eden bir seviyeye geleceklerdir.

Sene sonunda katılımcılar eğitim sürecinde kazandıkları pratiğe dönük becerileri klinik ortamlarda kullanabilecek ve gözlem ve keşifleri ile güçlenecektir. Bu süreçte çalışmalarını gözetim ve denetim altında (süpervizyon) uygulama imkânı bulacaklardır.

Katılımcılar, vaka süpervizyonları ile bilgi ve yetenek dağarcığını uygulamalı olarak geliştirecek; danışmanlık ve psikoterapi seansları ile de güçlendirilecektir. Katılımcıların 2.ci yılın sonunda bitirme projesi yazmaları beklenmektedir.

2. yıl ileri seviye eğitimini tamamlayanlar "Dans Hareket Terapisi Diploması" alacaklardır.

EĞİTMENLER :

Dr. Marcia B.Leventhal, PhD, CMA, BC-DMT, NCC

New York Üniversitesi Dans Terapisi Bölümü'nün kurucusu, 16 yıllık yöneticisi ve eğitmeni olarak çalışmıştır. Dr.Marcia B.Leventhal, Amerika, Avustralya, Arjantin, Japonya, İsveç, Yunanistan ve İngiltere'de dans terapisinin gelişmesinde çok önemli bir rol almıştır. Ulusararası İleri Seviye Dans Terapi Enstitüsü'nün kurucu ve yönetici üyelerindendir.

Dr. Leventhal, Avustralya'da Uluslararası Dans Terapisi Enstitüsü'nü kurmuş , verdiği Diploma eğitimlerinde pek çok öğrenci yetiştirmiştir. Londra'da Froebel College'de Dans Terapisi Eğitimi , Princeton'da Dans Terapi Enstitüsü'nün kurucularındandır.

Dr.Leventhal dans, tiyatro ve diğer performans sanatlarının çeşitli stillerinde eğitim görmüş, farklı beden terapi tekniklerini sentezlemiş, Gestalt ve Psychosynthesis ile çalışmış psikanalitik bir psikoterapisttir. Ayrıca Dr.Leventhal çalışmalarında Bali, Peru, Hawaii ve Hindistan'da öğrendiği geleneksel şifa biçimlerini bütünleştirmiştir.

Dr.Leventhal dünyaca ünlü bir eğitimci, kişisel gelişim ve değişim alanında kullandığı dönüştürücü ve yenilikçi tekniklerin yaratıcısı olarak pek çok ödül almıştır. Dr.Valerie Hunt ve Dr.David Bohm'ın öğrencisi olarak bu alanda araştırmalar yapmıştır.

Dr.Leventhal halen dünyanın pek çok yerinde Dans Terapi Eğitimleri, Kuantum Şifa Dansı TM Atölyeleri, çeşitli sanat ve eğitim kurumları ile işletmeler için özel programlar vermeye devam etmektedir.

"Journey to the Heart of Matter", "The Ancient Healing Art of Dance-A Blueprint For Change" tanınmış kitaplarıdır.

http://agesongtoday.com/4415/finding-meaning-in-a-chaotic-world-through-dance/.

Dr.Ilene A. Serlin, PH.D, BC-DMT

Ilene Serlin, Ph.D., klinik psikolog ve dans hareket terapistidir. Kalifornia Pasifik Tıp Merkezi'nin "Sanatlarla Tıp Programı" ve Union Street Sağlık Derneği'nin kurucusu ve yöneticisidir. Amerikan Psikoloji Derneği'nin (APA), "Psikoterapi'de Sanat, Dans Terapi Dergisi ve Hümanisttik Psikoloji Dergilerinin" yayınlandığı Hümanisttik Psikoloji Yayın Bölümünün geçmiş Başkan ve yönetim kurulu üyelerindendir.

Dr. Serlin'in bakış açısı ve yaklaşımlarının temelini oluşturan Gestalt ve Psikanalisttik Psikoloji, Sağlık'ta Davranış Psikolojisi, Dans ve Sanatların entegrasyonu ile ilgili sayısız eğitim ve uygulama deneyimleri vardır. Dans etmeyi 40 yıldır sürdürmekte olan Dr. Ilene, Irmgard Bartenieff ile Labanotation eğitimlerini tamamlamıştır. New York Gestalt Enstitüsü'nde Laura Perls ile çalışmış ve eğitimler vermiştir. Doktora tezinden önce C.G.Jung'un Los Angeles Enstitüsü'nün Çocuk Kliniği'nde çalışmış, UCLA Lesley College, Saybrook Graduate School, ve California School of Professional Psychology ‘de eğitimler vermiştir.

Yardımcı Eğitmen/Süpervizör

Sevin Seda Güney, Dans Hareket Psikoterapisti, M.A., RDMP

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü lisans eğitimi sonrasında Dans Hareket Psikoterapisi alanında uzmanlaşarak master eğitimini Londra'da Roehampton Universitesi'nde tamamlamıştır. Dans terapisi öncülerinden Helen Payne tarafından yönlendirilen Authentic Movement (otantik hareket) atölye çalışmasına katılmış (2009), dışavurumcu modern dansçı Hilde Holger'ın öğrencisi ve Londra'da engelli engelsiz dansçı, müzisyen ve oyunculardan oluşan AMICI Dans Tiyatro Topluluğu kurucusu koreograf Wolfgang Stange ile beraber dansçı, eğitimci ve dans atölyesi lideri olarak çalışmıştır.İngiltere, Belçika, Almanya, Yunanistan ve Portekiz'de atölye çalışmaları yönetmiştir.

ADMP, UK (Association for Dance and Movement Psychotherapy) onaylı dans terapisti olarak ‘dahil etmeye' yönelik bir yaklaşımla bütünsel, varoluşçu ve hümanist bir çerçevede çalışmaktadır. Kişinin kendi kaynaklarını fark edebilmesi, beden farkındalığı ve doğaçlama aracılığıyla kendini özgürce ifade edebilmesi ve farklı iletişim şekillerini deneyimlemesine ayna tutan yaratıcı sanat sürecini destekleyen bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır.

Atina, 2012 Dans Terapisi Kongresi'nde "Inclusive Dance & Dance Movement Psychotherapy within Community" başlıklı çalışmasını sunan Seda, ceşitli yaş gruplarıyla çalışmalarına İstanbul ve Londra'da devam etmektedir.

Dans Hareket Terapisi alanında Istanbul'da eğitim ve atölye çalışmaları yürüten S. Seda Güney, Sanat Psikoterapileri Derneği yönetim kurulunda görev almakta ve Türkiye'nin ilk modern psikiyatri hastanesinde kadrolu Dans Hareket Psikoterapisti olarak çalışmaktadır.

Kimler katılabilir?

 Ruh sağlığı, sağlık sektörü ve özel eğitim uzmanları, dans ve sanat alanında çalışanlar. Psikoloji mezun, yüksek lisans ya doktora öğrencileri öngörüşme ile alınacaktır.

Eğitim Dili: İngilizce

Hazırlık Sınıfı Ücreti: 950$+Kdv (2 Taksit)

Öğrencilere % 10 indirim uygulanacaktır.

İlgilenenlerin başvuru formu ve öğrenci kontratı için Bu e-posta adresi spam korumalıdır. Lütfen JavaScriptleri etkinleştirin. 0212 2690697/98 nolu telden iletişime geçmeleri rica olunur.

Safir Eğitim & Psikolojik Danışmanlık Merkezi