Profesyonel Eğitimler

image1ARALIK 2018 – HAZİRAN 2019

 

Program, Dans ve Hareket Terapisi Yöntemleri ile tanışmayı, kişinin yaratıcılığıyla buluşarak bedenin hareket potansiyelini araştırmasını, analiz edebilmesini ve geliştirebilmesini hedeflemektedir. Beden farkındalığını olgunlaştırmayı, fiziksel aksiyonun, hareketin dönüştürme gücünü bireyin kendi mesleğinde daha aktif bir araç olarak kullanabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Rehber Hemşireler İçin Duygusal Dayaniklilik, İletişim ve Yaraticilik Destek Programi

Rehber hemşirelerin ihtiyaçlarına yönelik hazırladığımız 10 seanslık Duygusal Dayanıklılık, Yaratıcılık ve İletişim programı eğitim, destek ve gelişim programı niteliğindedir.

Toplam 3 bölüme ayırdığımız programımızda ilk 3 seans hemşirelerin kendileri ile olan ilişkileri üstünde durulacaktır. Tanışma, etkin iletişim ve farkındalık konularını sanat terapisi araçları kullanarak katılımcıların kendilerini tanıma ve ifade etmesi üzerinde duracağız. Doğru soruları sorma, etkin dinleme, ihtiyaç belirleme, bireyselleşme, etkin karar verebilme yetilerini geliştirme üzerine çalışmalar yapacağız. Mutluluk kavramını inceleyeceğiz ve kişinin kendi kaynaklarını keşfetmeleri için alan tutacağız.

Sonraki 3 toplantı ise programın gelişme bölümü ile devam edecek ve başkaları ile ilişki kurma temamızı oluşturacak. Duygusal dayanıklık ve stresle başa çıkma yöntemlerini işleyeceğimiz seanslarda olumsuz duygular ile başedebilme ve dönüştürme üzerine çalışmalar yapacağız. Katılımcılar kendi içlerindeki sabotajcı yönlerini tanıyıp, dönüştürmek için yöntemler ve çatışma çözme becerileri öğrenecekler.

Çözüm odaklı ve bütünleştirici olacak son 4 toplantıda ise hemşirelik mesleği ve kurum ile ilişkiler üzerinde duracağız. Ekip olma, liderlik, yeterlilik üzerine çalışacağımız bu bölümde hemşirelere günlük ve profesyonel hayatlarında uygulayabilecekleri farklı teknik ve araçlar vereceğiz.

Hemşirelerin hem bireyselliklerini hem de ekip olma yetilerini geliştirecekleri bu program farkındalık, iletişim, duygusal dayanıklılık, özgüven, kendini ifade ve yaratıcılıklarını geliştirecekleri bir terapi ve eğitim niteliğindedir.

THETAHEALING® bilinçaltı terapi tekniğidir. Bilinçaltınızdaki negatif ve olumsuz kayıtların değiştiği frekans thetada olur. Bilinçaltımız theta frekansından yayın yapar.569585164bf57f8a1e8703b19497bdbc XL

Beynimizin yaydığı frekanslar vardır: Alfa (13-12 Hz), Beta (13-30Hz), Theta (4-8Hz), Delta (0.1-4Hz)

Beta frekansı bilinçli yaptığımız gün içinde yaydığımız frekansımızdır. Alfa frekansı uykuya dalmak üzere yaydığımız frekansdır.

Theta frekansına derin meditasyon ve uyku hali diyebiliriz. Bu frekans bilinçaltımızın yaydığı frekanstır. Çocuklar 6 yaşına kadar theta frekansından yayın yaparlar. Bilinçaltımızda kayıtlı tüm negatif inançları bu frekansta anında değiştirebiliriz. En yaratıcı oldukları dönemdir ve herşeyi kaydederler. O yüzden çocukların ilk 6 yılı çok önemlidir ve bu nedenle ailelerin bu döneme çok dikkat etmeleri gerekmektedir.

ThetaHealing terapisti kişinin bilinçaltını theta frekansına ayarlar ve terapi esnasında bilinçaltındaki olumsuz kayıtları pozitife çevirir. Bunu kinesyoloji – kas testiyle de görebiliriz.

 

Gestalt Terapisine GirişGestalt'e Giriş olarak tasarlanan bu eğitim serisi toplam 36 saatten oluşmaktadır.

Katılımcılar Gestalt’in ne olduğunu, temel prensiplerini, bir yaşam biçimi olarak hayatlarında , terapi ve koçlukta nasıl kullanabileceklerini öğreneceklerdir.

Kuramsal ve uygulamalı olarak tasarlanmış bu eğitimde Gestalt ile Yaratıcılık bir bütün olarak ele alınarak, kavramların sadece akılda kalmayıp keyifli alıştırmalarla bedenselleştirilmesi ve içselleştirilmesi sağlanacaktır.

Deneyimsel uygulamaların kullanıldığı ikili ve grup çalışmalarında kişinin,

  • Zihinsel, duygusal ve bedensel farkındalık kazanması,
  • Deneyimleri, duygu ve davranışları ile ilgili sorumluluk alması,
  • İhtiyaçlarının farkına varması ve onları sağlıklı bir şekilde tatmin etmesi için seçimlerini değerlendirmesi,
  • Başkalarını suçlama ya da suçlu hissettirme yerine kendini desteklemesini özümseyerek öğrenmesi amaçlanmaktadır.